آزمایشگاه آنالیز آب و پساب

در آزمایشگاه آنالیز آب و پساب اندازه گیری خواص فیزیکو شیمیایی و میکروبی در نمونه های آب شامل: آب کشاورزی، استخر پرورش آبزیان، آب آشامیدنی و پساب ارائه میگردد

اندازه گیری هدایت الکتریکی یا EC اندازه گیری کلسیم
اندازه گیری اسیدیته یا pH اندازه گیری منیزیم
اندازه گیری کربنات اندازه گیری سختی کل
اندازه گیری بی کربنات اندازه گیری نیترات
اندازه گیری کلر آزاد اندازه گیری نیتریت                       
اندازه گیری کلرید اندازه گیری آمونیوم
اندازه گیری سولفات اندازه گیری کل مواد معلق یا TSS
اندازه گیری فسفات اندازه گیری کل مواد محلول یا TDS
اندازه گیری ارتوفسفات اندازه گیری مواد قابل ته نشینی یا SS
ندازه گیری اکسیژن محلول یا DO اندازه گیری قلیائیت کل
اندازه گیری BOD اندازه گیری اسیدیته
اندازه گیری COD اندازه گیری شوری
اندازه گیری چربی و روغن اندازه گیری دما
اندازه گیری کدورت اندازه گیری رنگ
اندازه گیری سدیم اندازه گیری پتاسیم
اندازه گیری نیتروژن کل اندازه گیری سولفید

خدمات آنالیز میکروبی و بیولوژی انواع آب، پساب و خاک بدین شرح است:

شمارش  کلیفرم کلی شمارش کلیفرم گوارشی
شمارش تخم انگل اندازه‌گیری کلروفیل b , a
بررسی و شناسایی جوامع فیتوپلانکتون در انواع بدنه آبی بررسی و شناسایی جوامع زئوپلانکتون در انواع بدنه آبی
بررسی و شناسایی جوامع موجودات بنتیک در انواع بدنه آبی عکسبرداری و تهیه اطلس از فیتوپلانکتون ها، زئوپلانکتون ها و حشرات آبزی 
بررسی و شناسایی پریفیتون ها شناسایی گونه ماهی
اندازه گیری میکروسیستین LR در آب و خاک اندازه گیری ژئوسمین در آب و خاک
بکارگیری گروههای مختلف از ارگانیزم ها (جلبک ها و حشرات) بمنظور ارزیابی سلامت اکوسیستم های آبی

 خدمات آنالیز پارمترهای فیزیکی و شیمیایی خاک بدین شرح است:

اندازه گیری میزان مواد آلی اندازه گیری نیتروژن کل
اندازه گیری کلر اندازه گیری نیتریت
اندازه گیری سولفات اندازه گیری نیترات
اندازه گیری کلسیم اندازه گیری هدایت الکتریکی
اندازه گیری کربنات اندازه گیری منیزیم
اندازه گیری خاکستر کل اندازه گیری خاکستر سولفاته
اندازه گیری بی کربنات اندازه گیری pH
اندازه گیری فسفات کل اندازه گیری شوری

لطفا برای اطلاع از قیمت ها و نحوه نمونه برداری با ما تماس بگیرید.

بمنظور بهره مندی از تخفیف به طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی مراجعه شود.

 

Powered By ipiran
Language: Persian English