آزمایشگاه آنالیز آب و پساب

در آزمایشگاه آنالیز آب و پساب اندازه گیری خواص فیزیکو شیمیایی و میکروبی در نمونه های آب شامل: آب کشاورزی، استخر پرورش آبزیان، آب آشامیدنی و پساب ارائه میگردد

اندازه گیری هدایت الکتریکی یا EC اندازه گیری کلسیم
اندازه گیری اسیدیته یا pH اندازه گیری منیزیم
اندازه گیری کربنات اندازه گیری سختی کل
اندازه گیری بی کربنات اندازه گیری نیترات
اندازه گیری کلر آزاد اندازه گیری نیتریت                       
اندازه گیری کلرید اندازه گیری آمونیوم
اندازه گیری سولفات اندازه گیری کل مواد معلق یا TSS
اندازه گیری فسفات اندازه گیری کل مواد محلول یا TDS
اندازه گیری ارتوفسفات اندازه گیری مواد قابل ته نشینی یا SS
ندازه گیری اکسیژن محلول یا DO اندازه گیری قلیائیت کل
اندازه گیری BOD اندازه گیری اسیدیته
اندازه گیری COD اندازه گیری شوری
اندازه گیری چربی و روغن اندازه گیری دما
اندازه گیری کدورت اندازه گیری رنگ
اندازه گیری سدیم اندازه گیری پتاسیم
اندازه گیری نیتروژن کل اندازه گیری سولفید

خدمات آنالیز میکروبی و بیولوژی انواع آب، پساب و خاک بدین شرح است:

شمارش  کلیفرم کلی شمارش کلیفرم گوارشی
شمارش تخم انگل اندازه‌گیری کلروفیل b , a
بررسی و شناسایی جوامع فیتوپلانکتون در انواع بدنه آبی بررسی و شناسایی جوامع زئوپلانکتون در انواع بدنه آبی
بررسی و شناسایی جوامع موجودات بنتیک در انواع بدنه آبی عکسبرداری و تهیه اطلس از فیتوپلانکتون ها، زئوپلانکتون ها و حشرات آبزی 
بررسی و شناسایی پریفیتون ها شناسایی گونه ماهی
اندازه گیری میکروسیستین LR در آب و خاک اندازه گیری ژئوسمین در آب و خاک
بکارگیری گروههای مختلف از ارگانیزم ها (جلبک ها و حشرات) بمنظور ارزیابی سلامت اکوسیستم های آبی

 خدمات آنالیز پارمترهای فیزیکی و شیمیایی خاک بدین شرح است:

اندازه گیری میزان مواد آلی اندازه گیری نیتروژن کل
اندازه گیری کلر اندازه گیری نیتریت
اندازه گیری سولفات اندازه گیری نیترات
اندازه گیری کلسیم اندازه گیری هدایت الکتریکی
اندازه گیری کربنات اندازه گیری منیزیم
اندازه گیری خاکستر کل اندازه گیری خاکستر سولفاته
اندازه گیری بی کربنات اندازه گیری pH
اندازه گیری فسفات کل اندازه گیری شوری

لطفا برای اطلاع از قیمت ها و نحوه نمونه برداری با ما تماس بگیرید.

بمنظور بهره مندی از تخفیف به طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی مراجعه شود.

 


استوک جبلک

لطفا بمنظور اطلاع از استوک های موجود با ما تماس بگیرید.


بیوتکنولوژی

خدمات بخش بیوتکنولوژی شامل موارد زیر میباشد:

بررسی فعالیت ضد باکتری بروش چاهک Well-diffusion
بررسی فعالیت ضد باکتری بروش کمترین غلظت بازدارنده یا MIC
بررسی فعالیت ضد باکتری بروش کمترین غلظت کشنده یا MBC
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان با استفاده از DPPH
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان با استفاده از ABTS
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان بروش FRAP
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان بروش فسفومولیبدات
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدان، اندازه گیری توانایی کاهشی
تعیین میزان فنول کل با استفاده از معرف فولین-سیوکالتو
تعیین میزان فلاونوئید
تعیین میزان تانین
بررسی سمیت مواد بروی ریز جلبک ها
بررسی سمیت مواد بروی دافنی
بررسی سمیت مواد بروی آرتمیا
بررسی فعالیت ضدکرم مواد 
تعیین میزان پروتئین بافت گیاهی بروش بردفورد
تعیین میزان چربی بافت گیاهی
استخراج و اندازه گیری اسید های چرب 
اندازه گیری فلزات در انواع بافت
استخراج عصاره بروش سوکسله
اندازه گیری خاکستر Total ash
اندازه گیری خاکستر سولفاته Sulfated ash
اندازه گیری میزان رطوبت Loss on drying
استخراج پلی ساکارید

 لطفا برای اطلاع از قیمت ها و نحوه نمونه برداری با ما تماس بگیرید.

بمنظور بهره مندی از تخفیف به طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی مراجعه شود.


پروژه ها

پروژه هایی که تماما و یا بخشی از آنها در آزمایشگاه شرکت کاوشگران طبیعت پاک انجام شده است:

سمیت نانو ذره اکسید روی بر گونه های جلبک Scenedesmus spp. وChlorella spp.

سمیت زیستی نانو ذرات اکسید سیلیس بر دافنی مگنا و کپور معمولی
اثر سميت نانو ذرات اكسيد سيليس و آلومينيوم بر روي جلبك دونليلا Dunaliella salina
تاثير جوامع ساحلي بر فيتوپلانكتونهاي حاشيه اي سواح جنوب غربي درياي خزر

بررسي تاثير سميت ناشي از جلبك spumigena Nodularia بر تغييرات هيستو پاتولو‍ ژيك بافت كبد و عضله بچه ماهي سفيد

تاثير عوامل محيطي بر تنوع و تراكم جمعيت دياتومه هاي شاهرود
تولید پودر سبز – فاز اول تولید پروتئین گیاهی حاوی ترکیبات معدنی ارزان قیمت

بررسي سميت نانو ذره دي اكسيد قلع روي دو جلبك Scenedesmus dimorphus , Chlorella vulgaris  و زئوپلانكتون Daphnia magna

استخراج عصاره جلبک دریایی Gracilaria Rhodophyta و ارزیابی اثرات ضد باکتریایی آن

تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت کبد و آبشش بچه ماهی سوف سفید  Sander lucioperca ناشی از تاثیر سمیت جلبک Nodularia spumigena

بررسي جوامع جلبكي سد يامچي و بالا دست آن و تاثير سد روي جوامع جلبكي پايين دست رودخانه باليخلو اردبيل

استخراج عصاره از ریز جلبک Scenedesmus dimorphus و بررسی خواص ضد باکتریای آن بر پاتوژن های انسان و ماهی

استخراج عصاره از  ریز جلبک Chlorella vulgaris و بررسی خواص ضد باکتریای آن بر پاتوژن های انسان و ماهی

بررسی اثر سمیت نانو ذره مس بر روی گونه جلبک Scenedesmus dimorphus

 

 


Powered By ipiran
Language: Persian English