زمان تحویل نمونه

زمان تحویل نمونه هر روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 13 می باشد.

برای تحویل نمونه در سایر اوقات با آزمایشگاه هماهنگ شود.

Powered By ipiran
Language: Persian English