زمان تحویل نمونه

تاریخ : 29 مهر 1401 ساعت : 21:43

زمان تحویل نمونه هر روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 13 می باشد.

برای تحویل نمونه در سایر اوقات با آزمایشگاه هماهنگ شود.


Powered By ipiran
Language: Persian English